Latex #3

Įžanga

Kuomet norima pradėti rašyti su LaTeX, pradžioje yra išnagrinėjamos jo komandos ir, remiantis pavyzdžiais, pradedama rašyti paprasti dokumentai. Dabar norėčiau pasistūmėti nuo savo paskutinio įrašo apie LaTeX kiek toliau ir pasidalinti dokumento formatavimo su LaTeX patirtimi.

Dokumento struktūra, grafika ir tekstas

 1. Iliustracijai atvaizduoti visuomet naudokite \figure. Automatinis iliustracijų numeravimas vėliau jums labai atsipirks, kuomet reiks papildyti kokią iliustraciją dokumento pradžioje. Taip pat naudokite \figure ir kai norima atvaizduoti ne iliustraciją, o tarkim kokį grafiką ir netgi kodo fragmentą.
 2. Lentelėms sudaryti visuomet naudokite \table. Pradžioje bus truputi nepatogu surašinėti tiek daug teksto, norint atvaizduoti tik vieną lentelę, tačiau lentelės atvaizdavimas atrodys žymiai geriau ir tvarkingiau.
 3. Taip pat yra naudinga susidaryti dažniausiai naudojamų paketų sąrašą ir parašyti šabloninę latex bylą, kurioje būtų įtraukti visi tie paketai. Tai labai palengvina situacijas, kuomet reikia rašyti kelias ataskaitas toje pačioje srityje. Taip pat, sumažinama tikimybė kompiliavimo metu susidurti su kompiliavimo klaida ir garsiai nusikeikti.
 4. Kaip įmantriau, venkite naudoti `book` ir `report` dokumento tipus. `Book` dokumento tipas yra sunkiai keičiamas ir nėra toks lankstus, kaip tarkim `article` dokumento tipas. `Report` tipo dokumento tipas automatiškai sukuria titulinį puslapį, kurio stilius retai atitinka norimą variantą, todėl geriau naudoti `article` dokumento tipą, kuris leidžia rašyti norimo stiliaus titulinius puslapius. Vienintelis `article` tipo trūkumas: nėra \chapter tag’o. Tai didelė problema, kuomet tenka rašyti labai didelius darbus ir tiesiog neužtenka \subsubsection. Tokiose situacijose galima išsisukti naudojantis enumerate tipo sąrašu:
  \begin{enumerate}
   \item Tai kas netelpa į subsub
    Tolimesnis tekstas ...
   \item Ir paskutinis
    Tolimesnis tekstas ...
  \end{enumerate}
 5. Labai rekomenduoju pasinagrinėti pgfplots, tikz bibliotekų galimybes. Naudojant šitas bibliotekas galima visiškai atsisakyti būtinybės grafikus braižyti su kita programine įranga – net signalines laiko diagramas. Galimybių jos suteikia tikrai pakankamai. Pavyzdžiui, jeigu su kažkokia programine įranga sugeneravote duomenų sekas, tai užtenka kelių eilučių, norint atvaizduoti gautus duomenis ataskaitoje.
 6. Nebelieka būtinybės naudoti Excel’į ar kokią analoginę programinė įranga, norint sugeneruoti vieną kitą grafiką. Tokio metodo pagrindinis privalumas: kuomet pasikeičia duomenys – tereikia per naujo sugeneruoti latex bylą ir viskas – nauji duomenis atvaizduoti, kur Excel variantu reiktų jį atsidaryti, pakeisti duomenis, sugeneruoti grafiką, jį išsaugoti paveikslėlio formatu ir tik tuomet atnaujinti jį darbe.
 7. Tekstą rašyti geriausia yra ne teksto blokais, o `sakinys-eilutė` principu. Kuomet yra rašoma teksto blokais – klaidos taisymas paliks teksto bloke skylę arba teksto bloko eilutė tiesiog išsitęs. Rašant `sakinys-eilute` būdu, kiekviena klaida nepaliks didelių tarpų tarp teksto ir teksto redagavimas bus patogesnis, lengvesnis akims.

Išvados

Latex yra labai patogus sprendimas rašant tiek didelis, tiek mažus dokumentus. Šiuo metu net yra išleistas latex šablonas CV Europass formatui. Jeigu niekad nedirbot su Latex ir vis dar naudojate Office tipo programinius paketus, pažiūrėkit kokias galimybes suteikia Latex ir palyginkit su savo programine įranga.

Užtikrintos karjeros grafiko paaiškinimas

Neseniai pateikiau vieną tokį faktą, kurį pastebiu kiekvieną kartą, kai tik baigiasi studijų semestras. Ir kas kart, tas pastebėjimas vis paaštrėja. Taip kilo priklausomybės idėja.

Įžanga

Grafikas, kurį matote aukščiau, yra subtilus geek’ų humoras, kurį turbūt supras nedaug žmonių. Noriu iškarto pasakyti, kad sekanti iliustracija nėra kažkokia pašaipa ar kažkoks nusiskundimas kaip blogai yra universitete. Viskas visiškai ne taip. Ir viskas netgi atvirkščiai. Šiame įraše pabandysiu paaiškinti grafiko idėja ir galutinai apiforminti ką jis reiškia, kad neliktų nesupratusių.

Idėjos paaiškinimui pabandysiu iliustruoti paprastu uždaviniu, dviejų skaitmenų sudėtimi, sudėties operacija. Tarkim, kad ir 2+2. Kas gali būti paprasčiau, pasakysite Jūs. Tačiau, kai tik palysi giliau, viskas tampa ne taip ir paprasta.

Paskalis

Savo aiškinimą pradėsiu nuo mokyklos. Nuo žinių židinio, nuo pačios-pačios pradžios – paskalio. Tai iki istorinė programavimo kalba, kurią programavimo tik todėl, kad kitas pasirinkimas buvo tik asembleris ar fortranas ( nors aš turbūt geriau programuočiau asembleriu ).

Mūsų nagrinėjamos problemos sprendimas paskalio atveju atrodo taip:

program sudėtis;
 var suma : integer
begin
 suma := 2 + 2;
end;

Viskas kaip ir paprasta – apsibrėžėme kintamąjį, į kurį saugosime savo operacijos atsakymą. Kintamasis, šiuo atveju, yra fundamentalus dydis, su kuriuo programoje galime operuoti. Sumos operacija irgi yra fundamentalus operatorius, kadangi realiai procesorius ( o tiksliau jo ALĮ ( aritmetinis-loginis-įrenginys ) ) visiškai “nemoka” mums įprastas matematines operacijas.

Judėkime toliau, o tiksliau – giliau.

Asembleris

Kiekvienas programinis kodas, nesvarbu kokia programavimo kalba jis būtų parašytas – yra transliuojamas į mašininį kodą ir jo asemblerinį analogą ( *.lst ). Pabandykime dabar parašyti analogišką Paskaliui dviejų kintamųjų sudėties operacijos programą Intel’io 8051 mikro-kontroleriui. Tai senas, geras 4 KB kodo atminties turintis ir 128 B duomenų atminties turintis įrenginys, kurį kai kurie, vis dar naudoja. Kaip atrodys kodas:

	.ORG 0H		; programos pradzios adresas

	MOV A, #2D	; perkeliam 2 i ACC
	ADDC A, #2D	; prie ACC pridedam 2

	.END		; susirenkam zaislus ir einam namo

Šiuo atveju, mes jau operuojame su konkrečiu įrenginiu – ACC registru, akumuliatoriumi, tik su kuriuo iki-istoriniai procesoriai galėjo atlikti aritmetines operacijas ( tik nežinau kaip dabar su daugyba/dalyba ). Tačiau čia dar lieka viena fundamentali operacija – sudėtis, ADDC ( add with carry ). Mažą užuominą tam gali duoti transliacijos byla:

0000 7402        3       MOV A, #2D   ; perkeliam 2 i ACC
0002 3402        4       ADDC A, #2D   ; prie ACC pridedam 2

Pirmas stulpelis yra adresas ( kuris prasideda nuo 0000, kaip ir buvo nurodyta .org operatoriumi ). Mus labiau domina antras stulpelis, kuriame yra nurodytas mašininis kodas. Pirmi 8b yra operacijos kodas, kur prie sumatoriaus jis yra 0x34, o toliau jau seka pats kintamasis 0x02. Vadinasi, pirmiausiai procesorius sužino ko iš jo nori programuotojas, o paskui jau paima tą skaičių, su kuriuo bus atliekama operacija.

Judam tolyn, į aparatinį lygmenį!

Aparatinis lygmuo

Aparatiniame lygmenyje mes pasiaiškinsime paprastą aparatinį įrenginį – sumatorių. Projektuoti savo sumatorių pradėsime nuo paprasčiausio jo varianto – dviejų 1b dydžių sumavimo. Štai kaip atrodo paprastas 1b sumatorius schematiškai:

Realiai, rezultatą duoda XOR loginis įtaisas, o kuomet mums nepakanka 1b atsakymui – pasijungia AND loginis įtaisas. Taigi, kai mes turime 0b1 + 0b0, tai atsakymą mes turime:

Ir atsakymas yra 0b1, o kuomet mes turime 0b1 + 0b1, tai atsakymas yra:

Teisingai, dabar mes jau turime persipildymą, kadangi 0b1 + 0b1 = 0b10 ( 1b neužtenka atsakymui išsaugoti ). Taigi, mūsų sumavimo įrenginys, turi turėti persipildymą apdorojančią grandinės dalį, todėl mums reikia papildyti duotą schemą. Galutinė schema atrodytų taip:

O taip atrodys 2b sumatorius:

Vedant iš vieno grandinės bloko į kitą grandinės bloką persipildymo išėjimą, galima sudaryti n bitų sudėjimo grandinę. Tačiau mūsų nagrinėjamai problemai užtenka ir 2b, su persipildymo kontrole, kadangi 2 yra 0b10, o 0b10 + 0b10 = 0b100, pažiūrėkime kaip tai atrodo loginėje grandinėje:

Ir štai – sudėjome du skaičius nesiremiant jokiais fundamentaliais operatoriais – kintamaisiais, aritmetiniais ženklais.

AND loginiai vartai

Aritmetines operacijas atlikome su loginiais įtaisais, tačiau ir juos juk reikia suprojektuoti. Pateiksiu vieną tokio projekto pavyzdį, panaudojus n ir p tipo MOSFET’us.

Schema nėra iškarto lengvai suprantama, tačiau ji puikiausiai veikia. Pabandykime schemoje pakelti vieną įėjimą:

O dabar pakelkime abu įėjimus:

Kaip matote, savo loginę užduotį AND grandinė atlieka kuo puikiausiai.

Nuo paprastos paskalio programos mes nusileidome iki pat aparatinio lygmens su loginėmis grandinėmis. Žemiau jau tik yra puslaidininkių teoriją, kurią bent kiek panagrinėti reiktų dar dviejų tokio pat ilgio įrašų.

Išvados

Elektronikoje nėra žmogui įprastu matematinių operacijų, kaip sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba. Nekalbu net apie integravimą. Elektronika siekia kiekvieną žmogui įprastą operaciją aproksimuoti. Sumavimą galima pavadinti idealizuotu uždaviniu. Mes turime tik du skaičius ( arba du objektus ) ir natūraliai išplaukia išvada, kad jeigu prie dviejų kiaušinių pridėsime dar du kiaušinius, tai jau turėsime keturis kiaušinius. Tuo galime įsitikinti net skaičiuodami ant pirštų. Elektronikoje toks idealizuotas uždavinys yra aproksimuojamas naudojant puslaidininkius, iš jų sudarant logines grandis, iš loginių grandžių sudarant aparatinius įrenginius ir t.t..

Kiekvienas iš išvardintų lygmenų turi savo iššūkius ir kylančias problemas. Kiekvienas lygmuo yra įdomus ir reikalauja specifinių žinių. Problema – o kurį pasirinkti? Kokiam lygmeniui atiduoti visą savo inžinerinę esmę? Kurioje specializacijoje būčiau geresnis specialistas?

Dar taip pat į nugarą kvėpuoja tokia, labai neapibrėžta ir sunkiai kur taikoma, dirbtinio intelekto patologija..

Paslėptas Markovo modelis: Diskretinis Markovo procesas

Paimkime sistemą, kurią galima apibūdinti bet kokiu laiko momentu tam tikra būsenų seka N, kur galimos sistemos būsenos yra S_1, S_2, .., S_N, kaip pavaizduota iliustracijoje.

Markovo graindinė su 5 būsenomis ir perėjimo tikimybėmis

Markovo graindinė su 5 būsenomis ir perėjimo tikimybėmis

Per tam tikrą, periodinį laiko tarpą, sistema pakeičia savo būseną, priklausomai nuo ankščiau numatytų tikimybių. Mes nustatome laiko konstantas, susietas su būsenų kitimu, t = 1, 2, ... ir nustatome sistemos būseną q_t, esant t laikui. Pilnas probleminis sistemos apibūdinimas reikalauja žinoti sistemos būseną kiekvienu laiko momentu. Specialaus diskretinio, pirmojo tipo Markovo grandinei, toks probleminis sistemos apibūdinimas yra išskaidytas į dabartinę ir spėjamą būseną, pavyzdžiui:

Kur P yra skaičiuojamoji tikimybė; q_t yra t laiko momentu sistemos būsena S_N.

Mes orientuojamės tik į procesus, kurioje aukščiau nurodytos lygties dešinėje dalyje, kuri yra nepriklausoma nuo laiko. Tai veda prie galimybės suformuoti tarpinių būsenų, sudarytų iš dabartinės ir spėjamos, tikimybes a_{ij}:

su tarpinės būsenos koeficientų apibrėžimais:

kadangi jos pilnai patenkina standartinio stochastinio proceso konstantas.

Aukščiau nurodytas stochastinis procesas gali būti vadinamas galimas Markovo modelis, kadangi proceso išėjimas yra sistemos būsena tam tikru laiko momentu, kur kiekviena būsena nusako fizikinį įvykį. Tam, kad įtvirtinti aptartas idėjas, paimkime trijų lygių Markovo oro modelį. Galima pasakyti, kad galimas pusiaudienį oras lauke gali būti trijų fazių:

 • Būsena 1: lietus
 • Būsena 2: debesuota
 • Būsena 3: saulėta

Mes teigiame, kad oras, esant dienai t, yra charakterizuojamas pagal aukščiau nurodytas būsenas, o galimybių a_{ij} matrica A atrodytų taip:

Padarykime prielaidą, kad pirmą dieną (t=1) šviečia saulė. Ir paklauskime klausimo: kokia tikimybė, kad per sekančias septynias dienas oras bus “saulė-saulė-lietus-lietus-saulė-debesuota-saulė-..” ? Tikimybių seką O mes galime aprašyti kaip O = \{S_3, S_3, S_3, S_1, S_1, S_3, S_2, S_3\}, kuri sudaryta iš t =1, 2, ..., 8 laiko momentu atliktais stebėjimais. Mes norime nustatyti šio modelio tikimybę O. Tokia tikimybė gali būti išreiškiama taip:

panaudojome pažymėjimą

norėdami pažymėti pradinio įvykio tikimybę.

Taip pat galime paklausti dar vieno įdomaus klausimo (į kurį atsakyti galime pasitelkti modelį): Kokia tikimybė, kad modelis liks vienoje būsenoje tiksliai d dienų?

Tokia tikimybė yra randama stebėjimų seka:

modeliui, kuris yra:

Dydis p_i(d) yra diskretinis dydis, kuris žymi funkcijos tankio tikimybę, kurios trukmė yra d, i būsenoje. Šitas eksponentinis tikimybės tankio dydis yra Markovo grandinės tikimybės būsenos ilgis. Remiantis p_i(d), mes galime apskaičiuoti tikėtiną vienos būsenos stebėjimų skaičių

Iš čia galime apskaičiuoti, kad tikėtinas vienos būsenos stebėjimas esant saulėtam orui yra \frac{1}{0.2}=5, debesuotumui \frac{1}{0.4}=2.5, o tikimybė stebėti lietų \frac{1}{0.6}=1.67 dienos.

Šaltinis: “A tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition”

Kaip veikia RSA

Įžanga

RSA kodavimas yra labai įdomus pavyzdys, kaip abstraktų matematinį modelį galima sėkmingai panaudoti realiam gyvenime. Šiame įraše pabandysim išsiaiškinti kaip vyksta RSA duomenų kodavimas iš matematinės pusės.

Paprastos funkcijos

Matematiškai funkcijos yra toks pats reiškinys, kaip ir programavime. Pavyzdžiui:

foo(x) = 10*x-2

Jeigu į funkciją perduosim 2, tuomet ji gražins 18. Viskas logiška. Mes taip pat galima parašyti funkciją, kuri daro lygiai tą patį, tik atvirkščiai:

bar(x) = (x+2)/10

Jeigu į funkciją perduosim 18, tuomet ji gražins 2. Kadangi bar(x) funkcija daro funkcijai foo(x) priešingus veiksmus, tai bar(x) funkcija yra atvirkštinė funkcijai foo(x).

Dabar pesikelkim į programavimo terpę. Pavyzdžiui, jeigu mes turim foo(x) funkcijos pradinį kodą, tačiau neturim bar(x) funkcijos pradinio kodo. Ar yra įmanoma parašyti bar(x) funkcija, kuri yra atvirkštinė funkcijai foo(x) ? Mes žinom kas bus siunčiama į bar(x) funkciją ir ką ji turėtų gražinti. Teoretiškai atsakymas būtų taip. Tačiau, yra keletas specialių funkcijų, kurių veikimo principas yra žinomas, tačiau parašyti jai atvirkštinę funkciją yra labai sunkus uždavinys.

Modulių aritmetika

Daugelis programuotojų yra sutikę % operatorių, kuris gražina dalybos liekaną. Pavyzdžiui:

10 % 3 = 1

Matematikoje, idėja yra panaši, tačiau pati modulių teorija yra skirtinga. Modulių aritmetika sudaro begalinis skaičius, kuris yra sukamas apie realaus skaičiaus lanką. Skaičiai, kurie neužbaigia ciklo yra vadinami kartotiniai. Analogišką operaciją programavime, matematikoje galime užrašyti taip:

10 = 1 (mod 3)

Skamba tai kaip: “10 turi kartotinį 1, moduliu 3”.

Liekaną geriau pamatysime, jeigu išskaidysime skaičių į jo dedamąsias:

6 + 4 = 0(mod 3) + 1(mod 3) = 1(mod 3)

Šioje išraiškoje, skaičius 6 liekana yra 0, o 4 liekana yra 1. Į (mod 3) veiksmą galime žiūrėti kaip į trijų valandų laikrodį, kuriame ciklas kartojasi su kiekvienu apsisukimu.

Įdomiausia modulių aritmetikoje, kad veiksmuose mes galime pakeisti skaičius jų liekanomis ir vistiek gauti teisingą atsakymą:

4 = 1(mod 3 )
6 + 4 = 6 + 1 = 1(mod 3)

Jeigu naudojame kaip pagrindą 10 – mūsų visiškai nejaudina koks yra skaičius, mums svarbu kokiu skaičiumi yra baigiama:

37383 = 3(mod 10)
33313134 = 4(mod 10)

Didžiausias bendras daliklis

Didžiausias bendras daliklis ( GCD funkcija ) yra dviejų skaičių didžiausias skaičius, iš kurio dalinasi abu skaičiai:

gcd(22,11) = 11
gcd(23,55) = 1
gcd(999,99) = 9

Kuomet dviejų skaičių didžiausias bendras daliklis yra lygūs vienam, tai yra sakoma, kad skaičiai vienas kitam yra pirminiai. Kaip pavyzdžiui 23 ir 55 yra vienas kitam pirminiai.

Eulerio Totient Funkcija

Eurelio Totient Funkcija yra žymima graikiška raide phi(N) ir žymi skaičių kiekį (1;N-1) intervale, kurie yra pirminiai skaičiui N.

Pavyzdžiui:

phi(4) = 2 ( 1 ir 3 yra pirminiai skaičiui 4 )
phi(6) = 2 ( 1 ir 5 yra pirminiai skaičiui 6 )
phi(8) = 4 ( 1, 3, 5 ir 7 yra pirminiai skaičiui 8 )

Išsiskaičiuoti pirminius skaičius taip pat galima ir pasitelkus kitą išraišką:

phi(P*Q) = (P-1)*(Q-1)

Jeigu P ir Q yra pirminiai.

Eurelio Totient Teorema

Šita teorema yra pats svarbiausias raktas, vedantis prie RSA algoritmo:

Jeigu gcd(T, R) = 1 ir T < R, tuomet T^(phi(R)) = 1 (mod R)

Mes galima patikrinti teoremą, panaudodami kelis mažus skaičius. Jeigu pažymėsime T = 5 ir R = 6, gausime:

phi(6) = (2-1)*(3-1) = 1 * 2 = 2
5^(phi(6)) = 5^2 = 25
25 = 24 + 1 = 6*4 +1 = 1(mod 6)

Teoremos nagrinėjimas

Toliau paimkime Eurelio Totient teoremą ir su ja pažaiskime:

T^(phi(R)) = 1(mod R)

Padauginkime šitą teoremą iš jos paties. Dėka modulių daugybos viskas atrodys taip:

T^(phi(R))*T^(phi(R)) = 1*1(mod R)
T^(2*phi(R)) = 1(mod R)

Pakartoję ciklą gausime:

T^(3*phi(R)) = 1(mod R)

Galime tęsti kiek norime. Atradus tokį dėsningumą mes galime praplėsti Eurelio Totient Teoremą:

Jeigu GCD(T, R) = 1 ir T < R, tuomet T^(K*phi(R)) = 1(mod R), kur K bet koks skaičius

Galima pastebėti, jog K gali būti tik sveikasis skaičius, kas reiškia, kad K*phi(R) dalinsis be liekanos iš phi(R). Taigi dėsnį galime perfrazuoti:

Jeigu GCD(T, R) = 1 ir T < R, tuomet T^S = 1(mod R), kuomet S = 0(mod phi(R))

Tęskime savo žaidimą ir padauginkime gautą lygtį iš T:

T^S*T = 1*T(mod R)
T^(S+1) = T(mod R)

Pakartojam:

T^(S+1)*T = T*T(mod R)
T(S+2) = T^2(mod R)

Ir taip toliau. Matome dėsningumą. Iš jo galime nusręsti, kad S ne R kartotinis, o phi(R). Iš šito seka nauja taisyklė:

T^E = T^F(mod R), kuomet E = F(mod phi(R))

Idėja

Grįžkime prie ankstesnės lygties ir panagrinėkime ją dėtaliau:

T^(S+1) = T(mod R)

Vienoje lygties pusėje mes turim T, pakeliam jį kvadratu. Kitoje lygties pusėje mes su T atliekame modulių aritmetikas. Mes turi dvi lygtis, kurios yra lygios ir kuriose dalyvauja tas pats vienas kintamasis.

Tačiau kas gi čia tokio stebuklingo? O stebuklinga yra tai, kad mes galime lengvai jas atskirti. Būtent šiuo atveju, paimkime kažkokius du nauju skaičius P ir Q, tuomet:

P*Q = S+1, kiekvienai S reikšmei

Arba:

P*Q = 1(mod phi(R))

Tuomet mes galima parašyti:

T^(P*Q) = T(mod R)

Kas yra tas pats, kas ir:

(T^P)^Q = T(mod R)

Ir tai mes jau galime perskelti į du žingsnius:

T^P = X(mod R) ir 
X^Q = T(mod R)

Generuojam raktų porą

Norint sugeneruoti tam tikrus raktus, pirmiausiai reikia parinkti reikšmę R. Taigi, galime pradėti atsitiktinai imdami du skaičius, U ir V, ir juos daugindami:

R = U*V

Abudu skaičiai turi būti pirminiai vienas kito atžvilgiu. Paskui bus galima lengvai rasti skaičiaus R pirminius skaičius:

phi(R) = (U-1)*(V-1)

Pavyzdys

Tam, kad pamatyti, kaip viskas suskaičiuojama, paimkime mažus skaičius, tarkime U = 5, V = 11:

R = U*V = 5*11 = 55
phi(R) = phi(55) = (5-1)*(11-1) = 4*10 = 40

Dabar reikia rasti skaičius, kurie tinka lygčiai:

P*Q = 1(mod 40)

Žinoma, jų yra begalinis skaičius, tačiau pradėkime nuo P = 7.

7*Q = 1(mod 40)

Perrašom dešinę pusę:

7*Q = K*40 + 1

Pirmas skaičius, kuris tenkina lygtį yra Q = 23:

7*23 = 161 = 4 * 40 + 1

Taigi, mūsų viešas raktas yra P = 7, o privatus Q = 23.

Tarkime, norime išsiųsti žodį “VGTU”. Painaudoję ASCII kodų lentelę, skaičiais tai atrodytų taip:

86 71 84 85

Dabar užkoduojam kiekvieną simbolį su viešu raktu:

86^7 (mod 55) = 26
71^7(mod 55) = 36
84^7(mod 55) = 39
85^7(mod 55) = 35

Gauvome tokį kodą:

26 36 39 35

Jeigu išversime visą tai pasitelkdami ASCII lentelę, gausime “SUB$’#”, kas visiškai neturi nieko bendro su mūsų siunčiama žinute. Kuomet duomenys baigia savo kelią per nesaugią liniją, gavėjo pusėje vyksta duomenų dekodavimas pagal privatų raktą Q = 23.

26^23(mod 55) = 86
36^23(mod 55) = 71
39^23(mod 55) = 84
35^23(mod 55) = 85

Gavome kodą:

86 71 84 85

Kas iš ASCII kodų lentelės surenka “VGTU”.

Galite pabandyti atkoduoti:

68 10 20 20 34 43 23 29 07 17 12 36

Su privačiu raktu Q = 23 ir R = 55.

Išvados

RSA yra gan paprastas kodavimo algoritmas, tačiau nežinant raktų, jį iškoduoti su dabartiniais kompiuteriais gali užtrukti ant tiek ilgai, kad saulė jau išnaudos visus savo resursus ir sprogs, o kompiuteris vis dar bandys iškoduoti RSA kodą.

Jis neparodo simbolių priklausomybės, kaip tarkim T (84) ir U (85) skiriasi tik viena eile, tačiau užkoduojant juos RSA, jų skirtumo eilė pasikeitė T (39) ir U (35) ir netgi tapo neigiama.

Šaltinis

Paslėptas Markovo modelis: Įžanga

Po truputi ruošiames baigiamąjam darbui, todėl pradėjau versti vieną gerą paslėpto Markovo modelio vadovą “A tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition”. Pateikiu Jums išverstą įvadą.

Nors ir buvo pristatyti dar vėlesniais 1960-tais ir ankstyvais 1970-tais metais, statistinis Markovo metodas arba paslėptas Markovo metodas tapo labai populiarūs tik paskutiniais metais. Yra dvi pagrindinės priežastys kodėl taip nutiko. Pirma, modeliai yra stipriai pagrįsti matematiškai ir iš to galima suformuoti teoretinę bazę modelių taikymui. Antra, modeliai, reikiamai pritaikyti, labai gerai dirba praktikoje, svarbiuose įtaisuose. Šiame vadove pabandysime atsargiai ir metodiškai apžvelgti teoretinius šio tipo statistinio modelio aspektus ir parodyti kaip jie yra pritaikomi balso atpažinimo problemoms spręsti.

Realaus pasaulio procesus paprasčiausiai galime apibūdinti signalais. Signalai gamtoje gali būti diskretiniai (raidės iš žodyno) arba nuolatiniai (garsiniai signalai, temperatūros matavimai). Signalo šaltinis gali būti stacionarus (jo statistiniai apibrėžimai nepriklauso nuo laiko), ar nestacionarus (signalo apibrėžimai laikui bėgant kinta). Signalai gali būti gryni (siunčiami tiesiai iš šaltinio), ar pažeisti iš kitų signalų šaltinių (kaip pavyzdžiui triukšmo) arba dėl perdavimo trukdžių, aido, kt.

Fundamentinio tipo svarbi problema yra charakterizuoti tokius, realaus pasaulio, signalus į signalų modelį. Yra keletas priežasčių dėl ko šitą problemą yra būtina spręsti. Pirmiausiai, signalo modelis suteikia mums pradinę informaciją apie signalą, kuria remiantis yra galima apibrėžti reikalingą signalą sistemos išėjime. Pavyzdžiui, mus domina pokalbio, vykstančiu telefonu, signalo sustiprinimas. Signalas yra pažeistas triukšmo ir perdavimo kliūčių. Tokiam uždaviniui atlikti mes galime panaudoti signalų modelį ir suprojektuoti sistemą, kuri pašalins nereikalingą triukšmą ir anuliuos perdavimo iškraipymą. Antra priežastis kodėl signalų modelis yra toks svarbus yra tai, kad jis potencialiai mums gali pasakyti labai daug apie signalo šaltinį, net jeigu mes jo nematome. Ši savybė yra labai svarbi, kai yra būtina gauti tikslų signalą iš šaltinio. Šiuo atveju, su geru signalo modeliu, mes galime simuliuoti signalo šaltinį ir išmokti kuo daugiau iš tokių simuliacijų. Galiausiai, pagrindinė priežastis kodėl signalo modelis yra toks svarbus – jis velniškai gerai veikia praktikoje ir leidžia mums suvokti svarbias praktines sistemas, pavyzdžiui spėjimo sistemos, atpažinimo sistemos, identifikavimo sistemos, kt.

Galima pasirinkti keletą signalo modelio tipų, kuriais galima apibūdinti nagrinėjamo signalo ypatybes. Vienas signalas gali būti išskaidytas į keletas jo sudedamąsias klases: deterministinį modelį ir statistinį modelį. Deterministinis modelis parodo pagrindinę informaciją apie signalą: ar signalas yra sinusinės formos, ar yra eksponentinė suma, kt. Tokiais atvejais, signalo apibūdinimas yra gan paprastas uždavinys. Viskas, kas reikalaujama yra nustatyti signalo modelio parametrų reikšmes (amplitudę, dažnį, fazę, kt.). Antra signalo modelio plati klasė yra statistinis modelis, kuris bando charakterizuoti statistinius signalo parametrus. Tokių statistinių modelių pavyzdžiai yra Gauso procesas, Poisono procesas, Markovo procesas, paslėptas Markovo procesas. Paslėpta prielaida yra ta, kad signalas gali būti gerai charakterizuotas kaip parametrinis atsitiktinis procesas, ir jo stochastinio proceso parametrai gali būni nustatyti tiksliai, gerai apibūdintai.

Įdomumo dėlei, nusakytas kalbos atpažinimas, abudu deterministiniai ir stochastiniai signalo modeliai turi didelį pasisekimą. Šitame straipsnyje mes orientuosimės į vieną stochastinį signalo modelį, kuris pavadintas paslėptas Markovo modelis (angliškai: hidden Markov model (HMM)). Pirmiausiai mes apžvelgsime Markovo grandinės teoriją ir ją plėsdami prieisime prie paslėpto Markovo modelio, panaudodami kelis pavyzdžius. Tuomet sutelksime savo dėmesį į tris fundamentines problemas, su kuriomis susiduriama projektuojant HMM: stebėjimo eilės tikimybės vertinimas specifiniam HMM; geriausios modelio būsenos eilės nustatymas; modelio parametrų apibrėžimas, siekiant gauti norimą signalo atsakymą. Mes parodysime, kad kai šios tris fundamentinės problemos yra išspręstos, mes galime taikyti HMM nurodytoms problemos spręsti balso atpažinimo sistemose.

Nei paslėpto Markovo modelio, nei balso atpažinimas nėra naujas dalykas. Pagrindinė teorija buvo paskelbta Baumo ir jo kolegų dar vėlyvais 1960, ankstyvais 1970 metais ir pritaikyta balso atpažinimo sprendimams Bakerio CMU ir Jelinek su kolegomis IBM 1970 metais. Tačiau, paplitęs supratimas ir HMM teorijos kalbos atpažinimo sprendimai pasirodė tik prieš kelerius metus. Tai nutiko dėl kelių priežasčių. Pirma, paslėptas Markovo modelis buvo publikuotas matematiniuose žurnaluose, kurie pagrinde nebuvo skaitomi inžinierių, kurie dirbo prie balso atpažinimo. Antra priežastis yra ta, kad pagrindiniai balso atpažinimo sprendimai nebuvo gerai dokumentuoti daugeliams vartotojų, todėl buvo sunku suprasti kokiu principu veikia sprendimas ir inžinieriai negalėjo perkelti modelio į savo tyrimus. Kuomet detalūs vadovai buvo išleisti, inžinieriai perkėlė teoretinį modelį savo laboratorijas. Šitas vadovas yra skirtas suteikti pagrindinės HMM teorijos apžvalgą (kaip ją pateikė Baumas ir jo kolegos), sutekti praktines teorinio metodo diegimo detales ir aptarti keletą nurodytų teoretinių aiškių problemų sprendimų pavyzdžių kalbos atpažinime. Vadovas sudeda iš kelių sudėtų straipsnių ir suteikia vientisą vadovą, kuris suteikia reikiamą užnugarį norint dirbti šios sferos tyrimų srityje.

Šis vadovas susideda iš sekančių sekcijų. Antroje sekcijoje mes apžvelgsime diskrečią Markovo grandinę ir parodysime paslėptos būsenos koncepciją, kur stebėjimas yra problematiška būsenos funkcija, gali būti efektyviai panaudota. Teoriją iliustruosime dvejais pavyzdžiais: monetos supimas, klasikinė kamuoliuko ir urnos sistema. Trečioje sekcijoje mes aptarsime tris fundamentines HMM problemas, ir suteiksime tris praktines technikas jas sprendžiant. Ketvirtoje sekcijoje mes aptarsime skirtinus HMM tipus, kurie buvo išstudijuoti: ergodinis ir kairys-dešinys modelius. Šioje sekcijoje mes taip pat aptarsime skirtingas modelio ypatybes, kaip stebėjimo skaičiaus funkcija, būsenos trukmės skaičius ir optimizavimo kriterijus, pasirenkant teisingas HMM parametrų reikšmes. Penktoje sekcijoje mes aptarsime problemas, kuris kyla diegiant HMM, kaip mastelio keitimas, pradinių parametrų sąmatos, modelio dydis, modelio forma, duomenų praradimas ir daugialypės stebėjimo seką. Šeštoje sekcijoje mes aptarsime izoliuotą žodžių iš balso atpažinimą, kuris yra suprojektuotas, naudojantis HMM idėjomis ir parodysime kaip jis elgiasi, lyginant su kitomis, alternatyviomis sistemomis. Septintoje sekcijoje mes išplėsime idėjas, aptartas šeštoje sekcijoje, ir pritaikysime jas sakinio atpažinimui. Tam mes jungsime atskirus, kiekvieno žodžio HMM modelius. Aštuntoje sekcijoje mes trumpai apžvelgsime didelį balso atpažinimo žodyną ir galiausiai, devintoje sekcijoje mes apibendrinsime visas idėjas, kurias aptarinėjome per visą vadovą.

Publikuojam pirmą savo knygą

Prieš rašydamas ( o tiksliau taisydamas ) esamą knygos variantą, noriu papublikuoti savo pirmą atvirai rašytą knygą. Išeities kodas visuomet buvo pasiekiamas Arch Linux Lietuva GitHub saugykloje. Realiai, knyga yra lietuviškas Beginners’ Guide variantas su keliais pridėjimais ( tiesa, šiuo metu perrašau esamą lietuvišką variantą wiki puslapyje į naujesnį ). Ateityje, kai turėsiu daugiau laiko, planuoju ją praplėsti ir pateikti ne vien tik vieno wiki puslapio lietuvišką variantą, o surinkti kiek galima daugiau informacijos apie Arch Linux naudojimą ir administravimą.

Kadangi tokios knygos neturi apčiuopiamos publikos, kuri galėtų ją pirkti, tai ją atiduodu nemokamai. Juk knygos atlieka informacijos saugojimo funkcija, o pinigai jau yra antraeilis dalykas. Be to, knyga yra parašta gan blogai, grubiai. Tai tik pirmas mano darbas, todėl noriu atsiprašyti tų, kurie tikisi rasti labai kokybiškai atliktą darbą.

Pirma gyvenimo svajonė beveik įvykdyta.

Erasmus reziumė

Įsivaizduokite asmenis, kurie didžiąją paros dalį praleidžia prie kompiuterių. Jie nežino kaip gaminti, nežino kaip teisingai reikia skalbti rūbus. O dabar įdėkite juos dviem savaitėmis į stovyklavietę, kur nėra interneto ir tik kelios rozetės, nepažįstamoje Suomijoje, kur žmonės kalba nežinoma kalba. Sudominau?

Viskas prasidėjo ankstų, žvarbų Rugpjūčio 14d rytą. Žinoma, niekas nevyksta be problemų, iš pačio ryto atradau, jog mano transporto priemonėje ( 1986 metų VW Golf ) sudegė kažkoks saugiklis ir maitinimas neateina nei į automagnetolą, nei į pridegiklį ( “prikūrkė” ). Teko ardyti priekinę panelę ir ieškoti kur nugnybti 12V bent jau GPS’ui. Laimė nusišypsojo ir kilniam reikalui pasiaukojo signalizacija.

Truputi pavėlavę išvykti iš Vilniaus, pradėjome savo kelionę. Pirmą Erasmus dvasią turėjom progą pajausti už Rygos, kuomet kelias ėjo šalia Baltijos jūros. Negalėjome nesustoti ir nepasigrožėti. Toliau sekė Rygos hidroelektrinė, Estijos vėjo jėgainės, klaiki naktis prie terminalo esančioje “Statoil” degalinėje, vėjuotos dvi valandos ant kelto tiltelio. Neišdildomas jausmas, kai pamatai ką sugeba padaryti keli tūkstančiai arklio galių su vandeniu.

Ir kaip gi mus pasitiko Helsinkis – 2.50E už 30min stovėjimą miesto centre, požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Toliau sekė stovyklavietės paieška. Mano ankščiau suplanuota stovyklavietė kažkur buvo pradingus – į GPS’ą įvestas adresas nuvedė į kažkokį individualių namų rajoną. Tačiau gan greitai radome kitą alternatyvą. Ir štai, sustojome, pastatėme palapinę ir mes jau Helsinkyje, pagal tarptautinę studentų mainų programą, Erasmus.

Žinoma, kur gi be interneto. Stovyklavietėje jo nėra. Mums, kaip tam tikro žmonių sluoksnio atstovams jis būtinas kaip vanduo. Juk reikia pakeisti savo būvimo vietą facebook’e. Artimiausias žinomas taškas iki interneto – mūsų fakultetas. Iki jo 10km pėsčiom. Ko tik negali padaryti elektronikai dėl interneto.

Toli gražu, problemos dėl gyvenamosios vietos nesibaigia. Stovyklavietė užsidaro Rugpjūčio 29 dieną, o bendrabutį gausim tik Rugsėjo 1d. Čia mums pagelbėjo mūsų naujos Erasmus bičiulės – priglaudė mus valgomajame. Ten teko susipažinti su kolektyvinio gyvenimo ypatumais – dvi prancūzės, kurios gyveno tam pačiam kambarių bloke – nenorėjo, jog mes naudotume kambarių bloke esantį dušą, tai dušą naudojom kitame kambarių bloke. Tos prancūzės..

Apsigyvenus bendrabutyje įsijungė automatinis režimas – reikia mokytis. Iš prisiminimų galima ištraukti tik kelis, labiausiai įsimintinus įvykius. Pasidalinsiu su labiausiai įstrigusiu.

Tarp mūsų Erasmus bičiulių įsivyravo viena graži tradicija – kiekvieną šeštadienį rengiamas tarptautinės kulinarijos sesija. Teko paragauti ką valgo vokiečiai, estai, turkai. Teko gaminti ir mums. Asmeniškai pats virtuvės reikaluose nelabai gaudžiausi, tačiau su mažais pamokymais iš dailiosios lyties atstovių – kažkas, visgi ir pavyko. Gaminome bulvinius
blynus su mėsa ir kūgelius. Bulves skutome valandą, tarkavome irgi tiek pat, kepimas užtruko irgi daug laiko. Bendroje sumoje, galima statyti rekordą buvimą virtuvėje – keturios valandos. Tačiau, Erasmus bičiuliams patiko vyriškas gaminimas – virtuvėje stovėti dėl to vertėjo. Vertėjo skleisti Lietuvos dvasią.

Paskutinius savo žodžius norėčiau pašvęsti mokslo sričiai. Dažnas sako, jog Lietuvos švietimas yra blogas. Palaukit. Jūs esate visiškai ir totaliai neteisūs.

Fakultete, kur teko mokytis 4.5 mėnesio, mokslo lygis yra apgailėtinas. Taip, tikinu, jog parinkau tiksliai tam tinkantį būdvardį. Temos nagrinėjamos lėtai ir paviršutiniškai. Kai mokiausi VGTU, Lietuvoje – kiekviena paskaita buvo vis gilesnis žingsnis, vis tolesnis kritimas į visatos pažinimą. Bijau įžeisti Lietuvos kolegijas, bet man atrodo, jog tokiu lygiu, kaip man dėstė Helsinkyje – pas mus atitinka kolegijos lygį. Taigi, Lietuva turi didžiuotis savo dėstytojais ir mokslo sistema.

This slideshow requires JavaScript.

Dirbtinis intelektas #1

Pratarmė

Būdamas Helsinkyje, savo universiteto bibliotekoje atradau pakankamai literatūros pradėti intensyviau studijuoti savo hobį ir galbūt būsimo bakalaurinio temą – dirbtinį intelektą.

Iškarto noriu atsiprašyti už kai kuriuos žodžius, kurie gali pasirodyti “nelietuviški” ( angliškas variantas + raidė “s” ).

Įžanga

Šiuolaikinis požiūris į dirbtinį intelektą susiformavo 1940 metais dėka Warren McChlloch ir Walter Pitts darbo. Jie parodė, jog dirbtinių neuronų tinklas gali potencialiai išspręsti bet kokią aritmetinę ar loginę lygtį. Jų darbas žymimas kaip dirbtinio intelekto raidos pradžia.

Neuronas

Koks dirbtinis intelektas be dirbtinio neurono? Norint suprasti kaip dirba dirbtinis neuronas, reikia išsiaiškinti kaip dirba biologinis neuronas.

Supaprastintai, neuronas turi tris pagrindinius komponentus:

 1. Dendridus
 2. Ląstelinį kūną
 3. Aksoną

Dendridai yra medžio tipo nervų skaidulų priimamieji tinklai, kurie siunčia elektrinį signalą į ląstelinį kūną. Ląstelinis kūnas efektingai sudeda visus ateinančius signalus. Aksona yra vienetinė nervinė skaidula, kuri perduoda signalą iš ląstelinio kūno kitiems nervams. Toje vietoje, kur susiduria aksona ir kito nervo dendridas, vadinamas sinapse.

neuronas

( Paišau nelabai )

Žymenis

Toliau tęsiant reikia susitarti dėl žymenų:

 • Skaliarai bus žymimi mažomis raidėmis: a,b,c.
 • Vektoriai bus žymimi mažimos paryškintomis raidėmis a,b,c.
 • Matricos bus žymimos didžiosiomis paryškintomis raidėmis A,B,C.

Vieno-įėjimo neuronas

Remiantis biologiniu neuronu, galime sukonstruoti dirbtinį neuroną.

vieno įėjimo neuronas

Skaliaras p yra padauginamas iš svorio w ir pw keliauja į sumavimo įrenginį. Kitas įėjimas, kurio vertė yra pastovi – 1, yra padauginamas iš nuolydžio b ir tuomet gauta reikšmė siunčiama į sumavimo įrenginį. Sumavimo įrenginys sudeda abi atėjusias reikšmes ir išsiunčia skaliarą n į perdavimo funkciją, kuri sugeneruoja išėjimo skaliarą a.

Svoris w priklauso nuo sinapsės jėgos, sumavimo įrenginys atstoja ląstelės kūną, o perdavimo funkcija ir skaliaras a atstoja aksoną.

Perdavimo funkcijos

Perdavimo funkcijos atlieka šiokį tokį filtravimą. Dažniausiai naudojamos trys:

 1. Sunkios ribos perdavimo funkcija;
 2. Linijinė perdavimo funkcija;
 3. Logaritminė ( Log-Sigmoid ) perdavimo funkcija;

Sunkios ribos perdavimo funkcija

Sunkios ribos perdavimo funkcija išėjimui atiduoda 0, jeigu funkcijos argumentas yra mažesnis už 0 ir 1, jeigu funkcijos argumentas yra didesnis už 1. Paprasta, argi ne ? Formulės pavidalu tai atrodytų taip:

a = hardlim(n)

sunkios ribos perdavimo funkcija

Linijinė perdavimo funkcija

Linijinė perdavimo funkcija išėjimui duoda lygiai tą patį funkcijos argumentą. Formulės pavidalu tai atrodytų taip:

a = purelim(n)

linijinė perdavimo funkcija

Pagalvojus – kam tokios funkcijos reikalingos? Tačiau tokio tipo funkcijos naudojamos ADALINE tinkluose.

Logaritminė ( Log-Sigmoid ) perdavimo funkcija

Logaritminė ( Log-Sigmoid ) perdavimo funkcija paima sumavimo įrenginio išėjimą ( kuris gali būti bet koks skaičius nuo minus begalybės iki plius begalybės ) ir jį suspausti tarp 0 ir 1, remiantis tokia išraiška:

a = 1/(1+e^(-n))

Formulėje tai atrodo taip:

a = logsig(n)

logaritminė perdavimo funkcija

Tokia funkcija yra plačiai naudojama keletos sluoksnių tinkluose, kurie treniruojami backpropogation algoritmu, kadangi ši funkcija yra diferencijuojama.

Išvados

Šitam įraše paminėjome kieno dėka pradėjo judėti dirbtinio intelekto mokslas, iš ko sudarytas ir kaip veikia papraščiausias dirbtinis neuronas, kokios yra perdavimo funkcijos. Kitam įraše aptarsim keletos įėjimų neuroną ir neuronų architektūros įžangą.

Perceptrons or two daughters of cybernetics

Noriu pasidalinti įdomia citata, kurią radau “Connectionsism and the Mind” W.Bechtel and A.Abrahamsen knygoje:

Once upon a time two daughter sciences were born to the new science of cybernetics.
One sister was natural, with features inherited from the study of the brain, from the way nature does things. The other was artificial, related from the beginning to the use of computers. Each of the sister sciences tried to build models of intelligence, but from very different materials. The natural sister built models (called neural networks) out of mathematically purified neurones. The artificial sister build her models out of computer programs.
In their first bloom of youth the two were equally successful and equally pursued by suitors from other fields of knowledge. They got on vert well together. Their relatioship changed in the early sixties when a new monarch appeared, one with the largest coffers ever seen in the kingdom of the sciences: Lord DARPA, the Defence Department’s Advanced Research Projects Agency. The artificial sister grew jealous and was determined to keep for herself the access to Lord DARPA’s research funds. The natural sister would have to be slain.
The bloody work was attempted by two staunch followers of the artificial sister, Marvin Minsky and Seymour Papert, cast in the role of the huntsman sent to slay Snow White and bring back her heart as proff of the deed. Their weapon was not the dagger but the mightier pen, from witch came a book – Perceptrons …

x51 architektūros assembleris #1

Įvadas

Turbūt ir nereikia sakyti, jog assembleris šiuo metu nėra pati populiariausia programavimo kalba. Tačiau, kuomet iš įterptinės sistemos reikalaujama mažos kainos, tuomet kiekvienas bitas yra aukso vertas. Tokiu atveju assemblerio žinios labai pagelbės. Šiame straipsnyje pabandysiu trumpai apžvelgti esminius kirčius intel x51 architektūros ( 8051 ) mikrokontrolerio assemblerio programavime. Originalus procesorius yra 8bit. Yra išleistos ir 16bit versijos, tačiau remsimės originalu.

Emuliatorius

Dirbant Linux platformoje susiduriama su emuliatoriaus problema, kadangi jų nėra daug:

 • SDCC – Small Device C Compiler. Dirba tik su C kalba. Assemblerio nepalaiko.
 • Emu51. Susipažinti taip ir neteko. Kompiliavimo problemos. Paskutinis source atnaujinimas buvo 2004 metais. Jo naudoti nerekomenduojama.
 • Jeigu jaučiatės labai sėkmingi, galite pabandyti cereal.
 • Pats apsistojau ir Jums taip pat rekomenduoju mcu8051ide. Pastarasis palaiko tiek assemblerį, tiek C programavimo kalbas. Turi puikius informacinius blokus. Galima step-by-step stebėti kaip vyksta visas procesas ir on-fly keisti visus duomenis.

Jeigu naudojate Arch Linux, mcu8051ide įdiegimas bus gan paprastas:

yaourt -S mcu8051ide

Projektas yra prižiūrimas, tad kompiliavimo metu bėdų iškilti neturėtų. Jeigu iškyla kažkokios problemos, rašykite man arba į AUR’ą.

Registrai, vėliavos ir portai

Jeigu įdiegimas ( kompiliavimas ) praėjo sėkmingai, tuomet turėtumėt matyti kažkokį panašų vaizdą

mcu8051ideViršutinis menu yra klasiškas. Galima susiemuliuoti kažkokius papildomus įrenginius: LED panel, LED display ir kt.

Pagal numatytus nustatymus dešinėje rodys registrų reikšmes.Reigstrai – tai realiai kažkokie atminties bloko “greitukai”, t.y. registrais galima greitai pasiekti tam tikros vidinės atminties skaičių. Taip pat egzistuoja “registrų bankai”. Pagal numatytus nustatymus registro bankas bus nustatytas ties “0” reikšme, o tai reiškia, jog registras R0 rodys į 0x00 atminties vietą, R7 rodys į 0x07 atminties vietą.

Be registrų yra dar daug visokių įdomybių:

idomybėsKairėje yra vidinė atmintis – atminties blokai, suskirstyti į 8 stulpelius. Paskui seka A ir B raidės. A raidė vaidina “accumulator”. Tai labai geras, greitas 8bit atminties skyrius, per kurį, realiai visos operacijos ir atliekamos. Dar yra B “accumulator”, tačiau jis naudojamas tik dalybai ir sandaugai.

Žemiau seka PSW ( Special Status Word ) kitaip dar vadinami “vėliavomis” – tai vieno bito ilgio kintamieji ( jeigu juos galima pavadinti kintamaisiais.. ) Realiai tai yra adreso trumpinimo simboliai, kurie nurodo būtent į tam tikrą atminties vietą. Tarkim C ( Carry ( apie jį dar pašnekėsim ) ) direktina į 0xD7 atminties vietą, tai visai nebūtina naudoti C, norint pasiekti Carry flag.

Toliau seka Taimeriai, Interuptai, bet į juos nesigilinsim. Apie juos reikia rašyti atskirą straipsnį.

P0, P1, P2, P3 – yra virtualūs portai. Simuliacijos metu galima pakeisti jų reikšmes ir surežisuoti visus galimus signalus į portus;

Pažaidimas: 16bit aritmetika 8bit mikrokontroleryje

Parašykime kokia sunkią programą. Daug žadanti pradžia, argi ne? Tarkim susidūrėme su gan plačia, bet išsprendžiama problema – 16bit aritmetika 8bit mikrokontroleryje.

Turim du kintamuosius: vienas 0x1234, kitas 0x43FF. Nors abudu skaičiai yra 16bit ilgio, tačiau mes vieną skaičių galime išskaidyti į du skaičius, kurių ilgis 8bit‘ai. Taigi, šiuo atvėju 0x1234 bus 0x12 ir 0x34, o 0x43FF bus 0x43 ir 0xFF. Sekantys skaičių skaičiai ( kaip painu.. ) turi net savo pavadinimą! Pavyzdžiui skaičiaus 0x1234, 0x12 yra MSB ( Most Significant Bit ), 0x34 yra LSB ( Least Significant Bit ). MSB galima suprasti kaip kairiausią skaičiaus dalį, o LSB kaip dešiniausią skaičiaus dalį. Sudėtingesnėse ( 32bit ) operacijose tarp MSB ir LSB atsiranda dar du papildomi blokai, kurių pavadinimų nežinau, bet painiavos užtenka. Norint sudėti šiuos du kintamuosius, sudėti reiks atlikinėti keliais etapais.

Čia ne C, kad tiesiog parašai pliuso ženklą prie kintamojo ir viską už tave padaro kompiuteris..

Mūsų kodas:

	.ORG 0H		; program start address

	MOV R2, #12H	; #1234H MSB
	MOV R3, #34H	; #1234H LSB
	MOV R4, #43H	; #43FFH MSB
	MOV R5, #0FFH	; #43FFH LSB

	MOV A, R3	; #34H
	ADD A, R5	; #34H + #FFH
	MOV R7, A	; saving LSB
	MOV A, R2	; #12H
	ADDC A, R4	; #12H + 43H + C
	MOV R6, A	; saving MSB

	.END		; collect our toys and go home
 1. ORG pasako kur turi būti programos pradžios adresas. Šiuo metu, kadangi nėra naudojami interuptai ir taimeriai, tai mes programą galime pradėti nuo pačios pirmos ( nulinės ) eilutės.
 2. MOV duomenų perkėlėjas. Jis kaip nešikas – jam pasakai ką perkelti – jis tai ir perkelia.
 3. ADD yra sumos komanda. Sumą būtina daryti per “accumulator”.
 4. ADDC yra sumos komanda, kuri sudeda tris “kintamuosius” ( galvojant C kalba ). Pirmasis kintamasis yra Carry flag/C ( tuoj jį aptarsim ), antrasis yra “accumulator”, o trečiasis gali būti tiek registras, tiek adresas į reikšmę, tiek tiesioginė reikšmė.

Keli paaiškinimai:

 1. .ORG 0H eilutėje, 0H parašytas taip, nes jis nusako adresą.
 2. MOV R2, #12H eilutėje #12H parašytas taip, nes jis nusako konkrečią reikšmę. Šiuo atvėju tai 0x12 arba 18 dešimtainėje skaičiavimo sistemoje ( 0x12 = #12H = #18D ).

Spaudžiam compile ir run. Emuliatorius turėtų užlockinti kodą ir iškarto rodyti sumuliavimo aplinką.

simuliavimas

Skirtumas nuo praeito paveiksliuko – dabar viskas aktyvu ( iš pilkos spalvos patapo žymiai spalvingesniu ). Navigacija atliekama su sekančiais mygtukais:

navigacija

 1. Raudonas mygtukas stabdo simuliaciją;
 2. Baltas mygtukas perkrauna simuliaciją;
 3. Rodyklę gražina viską viena kodo eilute prieš tai;
 4. Dvi pėdukės paleidžia vieną kodo eilutę;
 5. Dvi pėdukės su žaliu taškeliu – peršoka vieną kodo eilutę;
 6. Play mygtukas animuoja visą kodą ( stebuklų nesitikėkite );
 7. Ir paskutinis mygtukas paleidžia visą kodą, o rezultatus parodo paskui;

Dabar galime paspaudinėti dvi pėdukes ( be taškelio ) ir stebėti kaip viskas keičiasi. Ties 7 eilute rezultatas turėtų būti toks:

registru_operacijosRaudonai pažymėtuose vietose ( taip, tai mūsų vidinė atmintis ) ties x2, x3, x4 ir x5 atsirado skaičiukai! Nuostabu tai, kad jie visiškai sutampa su mūsų nusakytais skaičiukais viršutinėse kodo eilutėse! Vadinasi, viskas tvarkoje. Toliau jau prasideda bitų operacijos.

 1. Įkeliam į A pirmąją reikšmę, 0x34 ( taip, sumavimą pradedame nuo LSB ):
  34_i_lsb A pakeitė savo reikšmę iš 0x00 į 0x34! Taip pat žaliai nusišvietė P vėliava ( P yra parity flag, – ji parodo kuomet 1 ir 0 kiekis yra nevienodas ).
 2. Sumuojam 0x34 su 0xFF:
  stebuklaiČia jau prasideda stebuklai.
  Sudedant 0x34 su 0xFF gauname kiek? Gauname 0x133, tačiau, juk 0x133 reikalauja 9bitų!
  Į pagalbą ateina pažaliavęs Carry flag. Jis yra vieno bito ilgio ir pažaliuoja tuomet, kuomet suma ( arba atmintis ) viršija 8bit ribą. Kodėl C tik 1 bit ilgio? Nes tik tiek ir užtenka. Jeigu sudėti du didžiausius 8bit skaičius, 0xFF, mes gausime 0x1FE ir tam užtenka 9bitų.
 3. Saugom mūsų gautą atsakymą į R7 registrą:
  saugom rezultatąCarry flag vis dar žalias.
 4. Perkeliam į A 0x12 ir sumuojam 0x12 su 0x43 ir Carry flag, kurio reikšmė 0x1:
  jau i pabaigąKaip matome, Carry flag vėl tapo raudonas. Tai reiškia, kad dabar jo vertė yra lygi 0x0. Carry flag visuomet nusimeta, kuomet yra naudojama operacija ADDC.
 5. Išsaugom mūsų skaičiumi ir džiaugiamės gautu atsakymu:
  jau atsakymas

Atsakymą gavom 0x56 MSB ir 0x33 LSB, t.y. 0x5633. Jeigu patikrinsite su skaičiuotuvu arba wolframalpha – gausite tą patį.

Išvados

Tikiuosi per daug painiavos neįvėliau į Jūsų supratimą apie assemblerį. Šis straipsnis yra tik įvadas. Vėliau papasakosiu apie bitų operacijas, jų stumdymą, loop’us, disassemblerį, interupt’us ir timer’ius.